top of page

Voor wie

In deze hectische tijden zijn er gelukkig nog echte mensjen: integere, rechtschapen, simpelweg goede mensen.  

 • Mensjen in de zorgsector, die met hart en ziel instaan voor hun patiënten. 

 • Mensjen in het bedrijfsleven, die op een ethische manier trachten meerwaarde te creëren voor de maatschappij. 

 • Mensjen uit het onderwijs, die het beste uit onze kinderen naar boven halen.  

 • Mensjen werkzaam in een NGO, die in een steeds harder wordende wereld streven naar een warmere maatschappij. Zij hebben een sterke wilskracht, gaan voor de ‘goede zaak’. 

 • Mensjen zonder onderscheid van ras, stand, formeel leiderschap of beroepsinvulling, die door hun manier van in het leven staan, hét verschil maken door van de wereld een plek van verbinding te maken. 

 

Allemaal Mensjen die zich dienstbaar opstellen en hun leiderschap opnemen ten dienste van het geheel.

De keerzijde van dienende leiders

Deze mensjen worden jammer genoeg vaak bekritiseerd, tegengewerkt, of zelfs belachelijk gemaakt. Ze voelen zich geplet tussen hamer en aambeeld, tussen wat zij rechtschapen vinden en wat van hen verwacht wordt. Doorgaans zijn ze heel empathisch, hebben de neiging om de zorg over veel zaken en mensen op te nemen. Het is dus niet abnormaal dat het voor die mensjen af en toe te veel wordt, dat ze voelen dat het water hen aan de lippen staat. 

Op dat moment is het hoog tijd om zorg te besteden aan de nood die er is om zelf energie te blijven hebben. Gebeurt dit niet en blijft de situatie aanhouden, dan raken zulke mensen moe, zien ze af, trekken ze zich volledig terug in onverschilligheid of komen ze in een burn-out terecht.

 

Heb jij nood aan zelfzorg?

 

Uiteraard ervaart iedereen af en toe vermoeidheid en stress, maar als je jezelf herkent in de beschrijving van een dienende leider, of als één of meer van onderstaande scenario's je bekend in de oren klinken, dan is het tijd om aandacht te besteden aan zelfzorg:

 • Vind je het moeilijk om complimentjes te ontvangen, en hoor je jezelf dan zeggen 'dat is nu eenmaal mijn job', of 'dat is dankzij mijn team?' 

 • Voel je de druk van enerzijds je leidinggevende of de instanties boven je en anderzijds de mensen van jouw team omdat je voor beide kanten goed wil doen?

 • Voel je hoe jouw enthousiasme en energie afnemen omdat jouw bijdrage niet erkend of zelfs gezien wordt?

 • Voel je je vaak moe omdat je blijft werken op de manier die voor jou als juist aanvoelt zonder steun van anderen?

 • Merk je dat je het sinds jongs af aan graag 'anders' aanpakt dan de rest, en hier eerder tegenkanting dan waardering voor krijgt?

 • Ervaar je soms pijn omdat anderen met jouw pluimen gaan lopen?

 • Denk je soms 'Ik zou beter meelopen met de rest, want zie waar mijn eigenwijs engagement me gebracht heeft?'

> Ontdek hoe ik je daarbij kan helpen ...

bottom of page