top of page

De interviews: 
"Wat kenmerkt dienende leiders?"

Tijdens mijn postgraduaat 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen' ontdekte ik tot mijn grote verbazing dat in deze studie nog quasi geen enkel onderzoek verricht was rond het menselijke aspect in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik vond dit heel vreemd, want uiteindelijk zijn het toch altijd de mensen die de koers bepalen en beslissingen nemen?

 

Ik besloot zelf een wetenschappelijk onderzoek te starten vanuit mijn achtergrond als klassiek geschoold statisticus. Vanuit pure nieuwsgierigheid over de vraag wat voor soort mensen er achter duurzame, maatschappelijk verantwoorde ondernemingen of projecten stonden, startte ik in 2011 met diepte-interviews. Het begon met een ondernemer in mijn straat, en zette zich als golf verder van de ene mens naar de andere... 

Soms grote en bekende namen, soms onbekende mensen. Op basis van deze menselijke verhalen voerde ik onderzoek vanuit de wetenschappelijke methode van 'Grounded Theory': vanuit herkenning in mezelf kwam een gemeenschappelijk verhaal naar boven. Deze rode lijn die ik zag ging ik nadien dubbelckecken bij dezelfde mensen om mijn theorie te staven. Voorts werden mijn bevindingen geschraagd door wat reeds beschreven wordt in de wetenschappelijke literatuur rond leiderschap, ethiek, spiritualiteit, psychologie, ...

Het model dat ik puurde uit de vergaarde kennis geeft, aan mensen die tegenkanting ervaren, handvaten hoe te werken aan persoonlijke duurzaamheid. Dit verklaart, bovenop mijn eigen verhaal, mijn passie voor zelfzorg bij dienende leiders.

De interviews begonnen als klein zot idee, en groeiden uit tot een groot project. De eerste serie interviews staan nog altijd online op deze site.

Een nieuwe reeks interviews

De vele reacties die ik kreeg naar aanleiding van de vorige reeks interviews verbaasde me, en ik voelde dat ik een belangrijke snaar had geraakt. Door het persoonlijke verhaal te vertellen, raakten mensen blijkbaar geïnspireerd en konden ze het linken aan hun eigen leven en aspiraties.

Omdat er nog zoveel verhalen te vertellen zijn van mensen die op hun eigen manier baanbrekend werk doen met maatschappelijke impact, begon ik in 2019 aan een nieuwe reeks interviews.

Hopelijk kunnen ze ook jou inspireren...

geertnoels.JPG

Over gigantisme, weerstand, zelf-reflectie,  gelukkige werknemers,  de kerk...en fietsen natuurlijk….

Lees het interview

Geert Noels
CEO Econopolis

Over bescheidenheid, zichzelf zijn, samenwerken, respect, tobben, door emoties gaan, naar het goede kijken, het belang van ontspanning, luisteren, verbinden, rust, zingeving

Lees het interview

Filip Boelaert
Secretaris-Generaal Vlaamse administratie Mobiliteit en Openbare Werken
Filip Boelaert Groep.jpg
PHOTO-2019-11-30-13-58-03.jpg

Over drugs, het kweken van ratten voor landmijndetectie,  misplaatste nederigheid, jezelf tegenkomen, mededogen, zelfzorg, spiritual bypassing.

Lees het interview

Bart Weetjens
Apopo; Wellbeing Project; La Grande Terre

Over jobcoaching voor interim-werkkrachten, het belang van werk, het verbeteren van levens, euforie en de kunst van het doorwerken van pijn.

Lees het interview

Ingrid Verduyn
WaW
Ingrid Verduyn 2.jpg
Ingrid Verduyn 2.jpg
bottom of page