top of page

Opleidingen & workshops

Men zegt dat het een mythe is. Toch zijn er bedrijven die hun verantwoordelijkheid naar de maatschappij opnemen bovenop hun wettelijke verantwoordelijkheden. In deze bedrijven wordt vanuit een ethisch besef het vage begrip duurzaamheid omgezet in concrete acties. Werken aan duurzaamheid is echter een persoonlijk engagement, een bedrijf kan namelijk geen beslissingen nemen. Beslissingsnemers met een ethische ingesteldheid krijgen jammer genoeg vaak de wind van voren, worden bekritiseerd, tegengewerkt, en belachelijk gemaakt.

De vraag hoe mensen met deze confrontaties omgaan en komen tot een persoonlijke duurzaamheid, is uitermate relevant. Onderzoek toont aan dat bij mensen die een sterk ontwikkelde persoonlijke duurzaamheid hebben, zich twee parallelle processen ontspinnen, namelijk een proces van Diep Graven en een proces van Vol Doorleven.

Diep Graven

In het Diep Graven proces peilt de geconfronteerde naar het ontstaan van de confrontatie: “waaraan heb ik dit verdiend?”. Zo ontdekt de persoon in kwestie, beetje bij beetje, hoe zijn/haar mens- en wereldbeeld tot stand kwam. Hij/zij reconstrueert zijn/haar levensverhaal, het narratief, om zo het “waarom” van deze confrontatie te kunnen vatten. Op deze manier wordt duidelijk dat het moeilijk is te verzaken aan dit wereldbeeld, men zou zichzelf namelijk verraden. 

Vol Doorleven

Om op lange termijn te kunnen blijven werken aan duurzaamheid is het van cruciaal belang een zicht te krijgen op de emoties die zo een confrontatie teweeg brengt. In een volgende stap leert de persoon zijn negatieve emoties ten volle te accepteren, goed beseffende dat het de ethische ingesteldheid is die er voor zorgt dat men het nu (emotioneel) hard te verduren heeft. Door deze diepgaande aanvaarding kan de confrontatie transformeren naar een opportuniteit om dichter bij zijn/haar ideaalbeeld te geraken.

Programma

Voor het ontwikkelen van de persoonlijke duurzaamheid is het belangrijk te ontdekken dat er nog anderen zijn die in hetzelfde schuitje zitten. Daarom bestaat deze reeks deels uit groepsinteracties. Omdat elke situatie echter uniek is en ook individuele coaching vraagt, lassen we ook individuele sessies in. Aangezien de groepswerking en uitwisseling van wezenlijk belang is, gaat de reeks door bij minimaal 8 deelnemers. We beperken de groep tot maximaal 12 personen, om de psychologische veiligheid te kunnen garanderen die nodig is voor diepgaande ontwikkeling.

Deze werkwinkelreeks vergt een wezenlijke persoonlijke investering. Omdat we zeker willen zijn dat dit iets voor jou is, voorzien we een vrijblijvende kennismakingsmoment.

INFOAVOND

We maken kennis met de gehanteerde werkwijze én met de potentiële deelnemers.

ONTMOETING 1: GROEPSWERK

We onderzoeken wat persoonlijke duurzaamheid betekent en bouwen zorgzaam aan een psychologische veilige werkomgeving.  Dit is een residentieel weekend

ONTMOETING 2: GROEPSWERK

Elk construeert het persoonlijk narratief en deelt deze met de groep. Hiervoor onderzoeken we hoe ons duurzaamheidsverhaal tot stand is gekomen.

ONTMOETING 3: INDIVIDUELE COACHING

Keuze uit een halve dag 

In een individuele sessie gaan we verder graven.

ONTMOETING 4: GROEPSWERK

We onderzoeken en delen de individuele Vol Doorleven processen. We leren de basisprincipes van oordeelloos luisteren om zo oordeelloos naar onze eigen emoties te kijken.

ONTMOETING 5: INDIVIDUELE COACHING

Keuze uit een halve dag 

In een individuele sessie gaan we zien hoe onze emoties ten volle te doorleven.

ONTMOETING 6: GROEPSWERK

In een terugkomdag delen we hoe we geëvolueerd zijn, en vooral wat we nog nodig hebben voor verdere ontwikkeling in onze persoonlijke duurzaamheid.

> Interesse in een opleiding Zelfzorg? Contacteer me voor een afspraak.

bottom of page