top of page

Hier volgen 24 vragen die zullen peilen naar jouw gevoel van competentie, autonomie en verbinding.

Ik nodig je uit om per vraag een score van 1 tot 5 toe te kennen, je kan dit doen door de slider (die om te starten de neutrale score 3 heeft) te verplaatsen naar links (oneens) of rechts (akkoord):

1 = helemaal oneens

2 = oneens

3 = neutraal

4 = akkoord

5 = helemaal akkoord

  1. Ik heb een gevoel van keuze en vrijheid in de dingen die ik onderneem

  2. De meeste dingen die ik doe voelen aan alsof ‘het moet’

  3. Ik voel dat de mensen waar ik om geef, ook geven om mij

  4. Ik voel me uitgesloten uit de groep waar ik bij wil horen

  5. Ik heb er vertrouwen in dat ik dingen goed kan doen

  6. Ik heb ernstige twijfels over de vraag of ik de dingen wel goed kan doen

  7. Ik voel dat mijn beslissingen weerspiegelen wat ik echt wil

  8. Ik voel me gedwongen om veel dingen te doen waar ik zelf niet voor zou kiezen

  9. Ik voel me verbonden met mensen die om mij geven en waar ik ook om geef

10. Ik voel dat mensen die belangrijk voor me zijn koud en afstandelijk zijn tegen mij

11. Ik voel me bekwaam in wat ik doe

12. Ik voel me teleurgesteld in veel van mijn prestaties

13. Ik voel dat mijn keuzes weergeven wie ik werkelijk ben

14. Ik voel me verplicht om te veel dingen te doen

15. Ik voel me nauw verbonden met andere mensen die belangrijk voor me zijn

16. Ik heb de indruk dat mensen waarmee ik tijd doorbreng een hekel aan me hebben

17. Ik voel me in staat om mijn doelen te bereiken

18. Ik voel me onzeker over mijn vaardigheden

19. Ik voel dat wat ik tot nu toe gedaan heb me oprecht interesseert

20. Mijn dagelijkse activiteiten voelen als een aaneenschakeling van verplichtingen

21. Ik heb een warm gevoel bij mensen waarmee ik tijd doorbreng

22. Ik voel dat de relaties die ik heb slechts oppervlakkig zijn

23. Ik voel dat ik moeilijke taken met succes kan voltooien

24. Ik voel me als een mislukking omwille van de fouten die ik maak

Autonomie

tevredenheid

frustratie

Autonomysatisfaction
Autonomyfrustration

Competentie

tevredenheid

frustratie

Competencesatisfaction
Competencefrustration

Verbinding

tevredenheid

frustratie

Relatednesssatisfaction
Relatednessfrustration

Bovenstaand meetinstrument tracht een zicht te krijgen over de status van jouw competentie, autonomie en verbinding zoals je die zelf aanvoelt.  De vragenlijst -Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale -werd door Maarten Vansteenkiste van de Ugent naar het Nederlands vertaald [1]. 

 

De invulling van de behoeftes aan competentie, autonomie en verbinding zijn essentieel om te floreren.  Wanneer men het invullen van een behoefte ontbeert, dan wil dat niet per definitie zeggen dat men er last van heeft [2], [3].  Daarom peilt de vragenlijst naar de positieve én negatieve indrukken die men over zichzelf heeft betreffende competentie, verbinding en autonomie [4].

De gerapporteerde cijfers worden berekend als gemiddelde van de corresponderende scores op de vragenlijst. Score 3 staat dus voor neutraal, hoe meer een bepaalde score aanleunt naar 5, hoe relevanter het item voor jou blijkt te zijn. Wil je meer uitleg, wil je hierover met Mensj Franky in gesprek gaan, dan mag je gerust contact opnemen!  Mijn gegevens vind je onderaan deze pagina 😉

 

Referenties

 

[1]  M. Vansteenkiste, “The Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale (BPNSFS),” Gent, 2019.

[2]  M. Vansteenkiste and R. M. Ryan, “On psychological growth and vulnerability: Basic psychological need satisfaction and need frustration as a unifying principle,” J.       Psychother. Integr., vol. 23, no. 3, pp. 263–280, 2013.

[3]  R. M. Ryan and E. L. Deci, Self Determination Theory: Basic psychological needs in motivation, development and wellness. New York: Guilfor Press, 2017.

[4]  B. Chen et al., “Basic psychological need satisfaction, need frustration, and need strength across four cultures,” Motiv. Emot., vol. 39, no. 2, pp. 216–236, 2015.

bottom of page