top of page

Een dringend pleidooi voor roddelen en muiten!

Ik zou het goed vinden mochten we meer roddelen én bovendien leren muiten, want ‘plus dangereux que le bruit des bottes est la silence des pantouffles’. Zij die de website van VRT.nu volgen, weten ongetwijfeld dat op hun webstek ook een gefundeerd pleidooi voor roddelen te lezen was.


Ik heb het zelf genoeg meegemaakt, en ook getuige geweest via mensen die me dierbaar zijn: empathische mensen zijn gemakkelijke slachtoffers van wat momenteel ik gemakshalve ‘toxische leiders’ noem. Van toxische mensen moet je echter een paar dingen beseffen:


  • Toxische mensen doen moeilijk aan zelf-reflectie

  • Toxische mensen conditioneren jou te geloven dat het probleem niet hun misbruik is, maar de manier waarop jij op dat misbruik reageert

  • Toxische mensen veranderen niet van ingesteldheid, ze veranderen van slachtoffer

  • Toxische mensen zijn heel charismatisch, bij nieuwe slachtoffers kan het lang duren eer ze de ingesteldheid van de toxische leider voelen

  • Toxische leiders doen zichzelf graag voor als slachtoffer

  • Door deze manier van handelen installeren ze de strategie van ‘verdeel en heers’


Als handvaten voor een mogelijke uitweg herstel ik eerst graag het woord muiten in ere. Muiten kan je definiëren als oproer maken, in opstand komen tegen hiërarchisch gezag. Hiërarchisch gezag? Eigenlijk wel, want zelfs indien een toxisch persoon geen formele hiërarchische zeggenschap heeft, toch zet die persoon zich vaak boven jou, met een air van ‘ik weet wat goed voor je is, ik doe dit opdat je zou groeien, uit je comfortzone komen. Gewoon uit bestwil.’.


Hier tegen in gaan, of aan anderen vertellen wat jou overkomt, ligt moeilijk bij empathische mensen. Zij kijken namelijk veel in de spiegel, zoeken in elke situatie naar hun eigen aandeel, kunnen bovendien de leider vaak verstaan omdat ze kunnen plaatsen van waaruit ze zoiets doen. Daarom worden jammer genoeg de feiten geminimaliseerd én de vergrijper zelfs verdedigd.. Besef wel dat hierdoor scheefgetrokken situaties blijven bestaan. Zie muiten dus als een manier om jezelf en andere empathische mensen te beschermen en te sterken.


Om dit alles doenbaar te maken wil ik het woord muiten een twist geven: mondeling in opstand komen door je te uiten naar mogelijke medestanders, naar andere mogelijke slachtoffers. Uiten zorgt ervoor dat het onrecht naar buiten komt, dat het jouw eigen systeem verlaat, dat je het niet opkropt. Er valt nog meer te zeggen voor muiten wanneer het écht vanuit jezelf komt. Daarom koppel ik het graag aan de filosofie van geweldloze communicatie. Vertel enkel feiten, zonder de minste vorm van interpretatie en beschuldiging van de feitenpleger. Vertel daarna hoe jij je er bij voelt, wat het met jou doet. Door op deze manier te boodschappen geef je de ontvanger de mogelijkheid om zelf te voelen en zien of hij/zij zich herkent in het verhaal. Zo creëer je verbinding. Door niet te trachten de ontvanger te overtuigen respecteer je diens autonomie en nodig je zelfs onbewust de andere uit om zelf op verhaal te komen. Hou het daarom ook kort, want anders is het overweldigend, werkt het verlammend of gaan ze zelfs nog sympathie opbrengen voor de pleger!


Echt doordrammen, roddelen, doe je bij een vertrouwenspersoon, iemand bij wie je je op en top veilig voelt. Iemand die je mag zien in al je glorie, en in al je kwetsbaarheid. Want roddelen moet ook, anders krop je de dingen op en ga je er aan ten onder…
185 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page